trojanek

54 teksty – auto­rem jest tro­janek.

Nie tylko zwierzę

Nie tyl­ko wilczyca
za­wodzi do księżyca,
nie tyl­ko żmija
plu­je jadem

Nie tyl­ko pa­pugi
skrzeczą,
nie tyl­ko gady
kąsają

I nie tyl­ko pies
kły obnaża,
a kot
po­kazu­je pazury

Nie tyl­ko człowiek
emoc­je przeżywa
i nie tyl­ko zwie­rze
by­wa nieludzkie. 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 13 stycznia 2011, 12:45

Czasami łatwiej o przebaczenie, niż przyzwolenie

Wtedy...

Gdy lęk odczuwając
możesz, nie chcesz się wycofać

Gdy gra­nice przekraczasz
chcąc, a nie mogąc zawrócić

Gdy po­zora­mi zwiedziona
zdradzasz samą siebie

I im­pulso­wi ufając
pla­misz swe sumienie

... łat­wiej o przebaczenie
niż przyzwolenie.
 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 6 stycznia 2011, 19:19

Niek­westiono­wana spraw­ność da­nego sys­te­mu, może być w równej mie­rze do­wodem je­go ułomności. 

myśl dnia z 20 września 2015 roku
zebrała 90 fiszek • 12 listopada 2010, 17:03

Zda­nie, z którym nikt się nie zgadza, nie może być poz­ba­wione sensu. 

myśl
zebrała 124 fiszki • 24 października 2010, 20:54

Nie war­to iść w życiu na skróty.

Le­piej słuchać głosu zdro­wego rozsądku, niż kiero­wać się chwi­lowy­mi kap­ry­sami. Chwi­lowe kap­ry­sy są bo­wiem... chwilowe. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 16 października 2010, 21:26

Każda mas­ka, którą przyw­dziewa­my, jest - bądź też wkrótce się sta­nie - częścią naszej twarzy. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 15 października 2010, 19:40

Każde­mu pot­rzeb­na jest ja­kaś drob­na obsesja.
Inaczej człowiek wariuje. 

myśl
zebrała 107 fiszek • 14 października 2010, 16:17

Nie każdy męczen­nik jest ro­man­ty­kiem,
lecz każdy ro­man­tyk jest męczennikiem. 

myśl
zebrała 115 fiszek • 19 września 2010, 20:22

Pa­radok­salne działanie alkoholu

Mi­mo iż sku­tecznie nas hamuje,
puszczają nam przy tym wszel­kie hamulce. 

myśl
zebrała 89 fiszek • 1 lipca 2010, 17:26

Pan Dobrodziej

Za kur­tuazją skrzętnie się chowa
choć w je­go przy­pad­ku mar­na to zasłona
bo cho­ciażby nie wiem jak bar­dzo się starał
swej pru­deryj­ności nią zak­ryć nie zdoła.

Wciąż wszys­tkich ma­mi i okłamuje
nig­dy uczci­wy, znienac­ka atakuje
in­nym wy­tyka, swoje [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 18 czerwca 2010, 17:15

trojanek

Kanał.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

trojanek

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

26 lipca 2015, 21:25poeta wyklęty sko­men­to­wał tek­st Namiętność co­raz częściej łączy [...]

26 lipca 2015, 19:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Namiętność co­raz częściej łączy [...]

22 kwietnia 2015, 15:38Forever.Alone sko­men­to­wał tek­st Chodzenie jest je­dynie eta­pem [...]

22 kwietnia 2015, 13:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chodzenie jest je­dynie eta­pem [...]

10 lipca 2014, 12:07Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Niekwestionowana spraw­ność da­nego sys­te­mu, [...]